Hotell og møtesenter

Hotellet vil bli utvidet med flere rom i tillegg til ny restaurant og konferansedel. Denne konferansedelen har vi valgt å kalle møtesenter.

Med Grandkvartalet på plass som forbindelse mellom sentrum og indre havn, vil det bli mer liv i hele byen og hotell- og møtesentergjestene vil bli en naturlig del av folkelivet i og rundt Grandkvartalet.

Vi ville finne et bygrep som vitaliserer sentrum, skaper ny vekst og gjør vandringen mellom Torget og indre havn til en spennende opplevelse.

Jeg vil vite mer!