Ledige næringslokaler

Næring 1 – Handel

Plantegning næringslokale i Grandkvartalet
Mennesker forran næringslokaler i Prinsegata i Grandkvartalet

BRA: 168 m2
BTA: 203 m2

Flott hjørnelokale ved inngangen til Grandpassasjen. God eksponering mot både passasjen og Prinsegata som er hovedaksen til torget og Larvik sentrum.

Næring 2 – Handel

Plantegning næringslokale i Grandkvartalet

BRA: 162 m2
BTA: 196 m2 inkludert fellesareal

Flott hjørnelokale ved inngangen til Grandpassasjen. Lokalet ligger perfekt til for handel, med eksponering mot Larviks hovedgate opp til torget.

Næring 3 – Handel

Plantegning næringslokale i Grandkvartalet
Næringseiendom 3 Grandkvartalet

BRA: 187 m2
BTA: 233 m2

Lokalet ligger i 1. etg med god eksponering mot Grandplassen. Store lokaler som enkelt kan tilpasses.

Næring 5 – Kontor, behandling

BRA: 185 m2
BTA: 223 m2

Lokalet ligger med god eksponering mot Grandplassen. Store lokaler med vindusfasade ut mot Prinsegata som enkelt kan tilpasses.

UTLEID – Næring 9 – Handel, kafe, restaurant

Plantegning næringslokale i Grandkvartalet

Dette lokalet er utleid
BRA: 298 m2
BTA: 348 m2

Lokalet ligger med god eksponering mot Grandplassen og romberggata. Gode lysforhold. Store lokaler som enkelt kan tilpasses og deles opp etter behov.

Mulig deling av lokalet.
A 153 kvm BRA, 160 kvm BTA
B 109 kvm BRA, 116 BTA
Deling av ventilasjonsrom 36 kvm BRA

Næring 10 – Kontor, behandling

Plantegning næringslokale i Grandkvartalet

BRA: 148 m2
BTA: 179 m2

Lokalet ligger med god eksponering mot Romberggata ved inngang til Grandplassen. Gode lysforhold.

Næring 11 – Kafe, restaurant

Plantegning næringslokale i Grandkvartalet
Kafé utenfor næringslokaler i Grandkvartalet

BRA: 236 m2
BTA: 285 m2

Lokalet ligger med god eksponering mot Romberggata ved inngang til Grandplassen. Gode lysforhold.

Næring 12 – Kontor, behandling

Personer utenfor næringslokale i Grandkvartalet

BRA: 167 m2
BTA: 202 m2

Lokalet ligger med god eksponering mot Romberggata ved inngang til Grandplassen. Gode lysforhold.

Ta kontakt med meg om du vil drive næring i Grandkvartalet

Per Johan Bilov Jentsch Q4 Næringsmegling

Per Johan Bilov Jentsch

Q4 Næringsmegling
Tlf. 970 41 302
pjj@q4.no

Maja Flåen Hansen i Inter Eiendom

Maja Flåen Hansen

Prosjektutvikler
Tlf. 975 05 580
maja@inter-eiendom.no